Erikoisammukset/Special bullets

Sorvasin pari pitkän matkan ammusta (ns. bi-pointed). En vain tiedä missä voisin kokeilla niitä.

--------------------------------------------------------------------

I turning two long-range shots ("bi-pointed"). I just do not know where to throw.

Ja tein vähän lisääkin. Kivi, kovametalli ja teräs.

Miten näitä voi valmistaa nopeasti? katso kuvan alla oleva video:

------------------------------------------------------------------------------

And I made that little bit extra. Stone, carbide and steel.

How these can be prepared quickly? See the picture below the video:

Ja suippo pää edellä 0.8mm pellistä läpi.

Seuraavassa videossa käyttämäni kovametalliammusten ominaispaino verattuna muihin metalleihin:

Kovametalli =14500 kg/m³ Lyijy =11350 kg/m³ rauta = 7860 kg/m³

--------------------------------------------------------------------------------

And a tapered head first through the 0.8mm sheet steel.
Next video: I use carbide projectiles weight compared to other metals:

Tungsten Carbide =14500 kg/m³ Lead =11350 kg/m³ Iron = 7860 kg/m³

Suurimpien linkokivien tiedetään historiassa olleen noin 0.5-0.6kg. Joten sorvasin pari raskasta koeammusta: 0.5 kg ja 1kg. Vertailukohteena 28mm 240g kuula.

---------------------------------------------------------------------

The largest known stone thrower in history to have been about 0.5-0.6kg. So I turning two heavy test projectiles: 0.5 kg(17.6oz) and 1kg(35.3oz). All comparisons are ball 38mm (1.5inch) 240g(8.46oz)

15mm vaneriin tuli nyrkin mentävä reikä. (Kilon ammuksella)

-------------------------------------------------

15mm (0.6inch) plywood became a fist to go to the hole. (1kg/35.3oz of bullet)

Suunnilleen samankokoisten eri materiaalien vertailu:

--------------------------------------------------------------------------

Roughly the same size in different  materials reference:

Lyijykuulia on käytetty historiassa lingon ammuksina samasta syystä, kuin sitä käytetään luodeissakin - raskaus. Siksi onkin mielenkiintoista tehdä vertailua muihin lingon ammuksiin

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lead balls are used in a slings in the history of ammunition for the same reason, as it is used gun bullets - weight. Therefore, it is interesting to make comparisons with other munitions of slings.

 

Kivi/Stone

100g(3.5oz)                                            30g(1.06oz)

 

Umpikumi/Solid rubber

ϕ 40mm=30g(ϕ 1.57inch=1.06oz)           ϕ 30mm=10g(ϕ 1.2inch=0.35oz)

 

Laakerikuula/Ball bearing 

ϕ 38mm=240g (ϕ1.5inch=8.46oz)           ϕ 26mm=70g (ϕ1.02inch=2.47oz)

 

 

Lyijykuula/Lead ball

ϕ 43mm=455g (ϕ 1.7inch= 16oz)            ϕ 27mm=105g(ϕ 1.06inch=3.7oz)

 

Taulukosta huomataan mm, että 27mm lyijykyyla vastaa painoltaan yli tuplasti isompaa kiveä. Tällä on jo suuri merkitys ilmanvastuksen ja materiaalin läpäisykyvyn suhteen.

----------------------------------------------------------------

Table noticed for example that a 27mm lead ball weighs the same as more than twice as much bigger stone. This has been of great importance, air resistance, and shot through the material.

         Lyijy         -               teräs           -                kivi

----------------------------------------------------------------------

         Lead         -               Steel          -                 Stone

(Laakerin karkaistu kromiteräs on painavampaa kuin perusteräs)

--------------------------------------------------------------------

(Bearing hardened chrome steel is a is a heavier weight than those of the basic of steel)

Heitetäänpä puolikiloiset lyijykuula ja teräsmötikkä kannettavaan tietokoneeseen:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thrown half kg of lead ball and steel laptop computer:

Kaksi hutia ja kaksi osumaa:

-------------------------------

Two miss and two hits:

lyijy.wmv
Windows Media video format 5.3 MB

Mutkallehan tuo meni:

------------------------------------------

That went to the bend:

METALLIFRISBEE

Sorvasin 90g metallikiekon. Verrokkina on suunnilleen samanpainoinen 

(30mm) 100g kuula. Tämän heittoa pitäisi päästä kokeilemaan; ainoa ongelma on vain, mistä löytää noin 300 metrinen niitty.

(Kuvissa ylä- ja alapuoli)

--------------------------------------------------------------------

METAL FRISBEE

I turning 90g/3.17oz the metal disc. As a control, is approximately the same weight is 30mm/100g (ϕ1.18inch/3.5oz)

 ball bearing. This throwing should be able to try out. The only problem is just where to find the approximately 300 meter/300yards long meadow.

(Images top and bottom)  

 

Myös puukkoa tai heittotähteä voi lingota:

-------------------------------------------

Knife or throwing star can also sling:

Puukon voi myös lingota näin:

------------------------------------

The knife may also be slung as follows:

Myös madonsyömät omenat voi lingota soseeksi:

----------------------------------------------------

You can also spin the worm-eaten apple puree:

Tikan voi myös heittää lingolla. Siitä uppoaa vielä tylppääkin osuutta puoli senttiä lautaan: 

--------------------------------------------------

Darts can also throw in a sling. Blunt share is also expected to sink even half a centimeter plank:

Tennispallot. Ja niillä heittoa Nokian-, Tesoman- ja Höytämön vesitorniin.

-------------------------------------------------------------------------------

Tennis balls. Slinging towards the Nokia's, Tesoma's and Höytämö's water towers.