Erikoislingot/Special slings

Lingon ideointia rajoittaa vain lähinnä mielikuvitus. Alla erilaisia linkoja:

- ylimmäisenä kaksi frisbeelinkoa

- keskellä puikkolinko

- alavasemmalla sarjalinko

- alaoikealla kiekkolinko

Varsinkin erikoislingoissa heittotekniikka näyttelee tärkeää osaa, jotta heitto onnistuu. Huom! Näitäkään en suosittele kotona kokeiltaviksi, koska esim. väärin valmistettu sarjalinko voi heiton aikana kylvää lastinsa 360° ympärilleen.

----------------------------------------------------------------------

Sling ideas limited only by your imagination mostly. Below are a variety of slings:

 - The top two Frisbee slings

 - In the middle of rod sling

 - Lower left cluster sling

 - At the bottom right wheel sling

 Particularly special slings throwing technique plays an important role in order to throw succeeds. Note! I do not recommend any of these experiments at home, such as the abuse made ​​of cluster sling can throw the cargo to sow 360 ° around.

Sarjalingolla heitetty ryöppy hajoaa sitä enemmän, mitä kauemmaksi se lentää.

----------------------------------------------------------------

Cluster sling thrown into a cluster of spreads, the more, the farther it flies.

Heitto kohti kameraa.

----------------------------------

Throwing at the camera.

Ruokaa sarjalingolle:

10 mm kivimursketta

vanhoja teräpaloja

pieniä kuula- ja rullalaakereita

---------------------

Food for cluster sling:

10 mm/0.39" for crushed stones

old cutting tools

small ball & roller bearings

 

Erikokoisten pienten kuulien koktaililla heitetty ryöppy (26 kuulaa)teki vaneriin vain kolme yksittäistä reikää. Loput kuulat repivät kaksi isoa aukkoa.

-----------------------------------------------------------

(26 pc) small balls of different sizes cocktail was thrown into the torrent plywood with only three individual holes. The remaining balls tore two large holes.

Entä mitä tapahtuu kun heitetään samaan vaneriin ns. täyslaidallinen, eli 180kpl koktail erikokoista pientä kuulaa(ϕ7mm-ϕ16mm) ja rullalaakeria(ϕ7mm-ϕ15mm)?

------------------------------------------------------------------------

And what happens when you throw the same plywood with a full batch, ie 180pc cocktail small balls of different sizes 7mm16mm/ϕ0.275inch-ϕ0.63inch)) and roller bearings 7mm15mm/ϕ0.275inch-ϕ0.6inch)?

Kilon ryöppy repi vanerin lähes kahtia. (Kottikärryt vertailukohteena)

------------------------------------------------------------------

Kilo(35.3oz) torrents tore the plywood almost in half. (Wheelbarrow as reference)

Puikkolinko ja sen vieressä puolen kilon ja kilon puikot; verrokkina 38mm/240g kuula.

------------------------------------------------------------------

Rod sling it next to a half a kilo(17.6oz) and a kilo(35.3oz) rods; benchmark 38mm/240g (1.5inch/8.46oz) ball bearing.

 

Puikon lentämistä suorana, voi auttaa myös kevyellä pyrstöllä (esim. kangassuikale). Mutta se hidastaa aina vauhtia.

------------------------------------------------

That the needle would fly straight, can also help with a light tail(for example fabric ribbon). But it always slows down the pace.

Kilon puikko teki muotoon prässättyyn kattopeltiin 22cm syvän kuopan.

--------------------------------------------------------------------- 

Throw wavelike pressing roofing caused a 22cm (8.7inch) deep pit.(Kilo/35.3oz rod)

Sekä puhkaisi osumakohtaan reijän (pellin vahvuus 0.7mm)

--------------------------------------------------------

Both the burst to hit the hole (plate thickness 0.7mm/0.027inch)

Siispä kattopellille parempi tuenta, ja a`vott; 30cm/600g puikko teki siistin reijän (aika pienellä rempaisulla).

----------------------------------------------------------------------

So I made a more solid stanchion for the roof sheet metal, and a`vott; 30cm/600g (12inch/21oz) rod was a neat hole (with a fairly small power).

Pelti rullalla.

------------

Sheet metal roll.

Ja reikä edestä:

----------------

And the hole in the front:

Puikkolinko videolla:

------------------------

Rod sling video:

Minilinko/ Mini Sling

Kevyt (3g/0.11oz)ja lyhyt minilinko on helppo hallittava. Sopii esim. aloittelijalle. Mahtuu vaikka lompakkoon, eli voi olla aina mukana.

------------------------------------------------------

Ultra light(3g / 0.11oz ) and short mini sling is easy to manage. For example use to the beginner.
Even fits in your wallet. It may be always with you.

 

Ja vastakohtana Super-sauvalinko:

--------------------------------------------------

And in contrast: Super Staff Sling:

Alumiininen yhdenkäden sauvalinko:

---------------------------------------------------

light aluminium one-handed Staff Sling:

Jos kotoa löytyy tällaisia ystäviä...

----------------------------------

If your home has such friends ...

...voit ulkoiluttaessa heittää palloa vaikka huivilla. Älä heitä koiraa kohti, ettet osu siihen.

-------------------------------------------------------------------

...outdoor activities, you can throw the ball even if the scarf. Do not throw the dog towards.

Paitsi koiranleluja, voit lingota myös tennispalloja, kumikuulia, superpalloja tai jopa vanhoja tietsikan hiiren kuulia (alinna).

(Älä heitä superpalloja, hiiren kuulia tai muita liian pieniä palloja koiralle, ettei se nielaise niitä)

-----------------------------------------------------------------------

In addition to dog toys, you can also sling the tennis balls, rubber balls, SuperBalls, or even old computer mouse balls (The lowest  in picture).

(Do not throw SuperBalls, mouse balls or other too small balls for dogs, not to swallow them)