Yleistä/Overall

Tästä se lähtee. Tämän kummempaa ei linko valmistuakseen vaadi: kähertymätöntä narua, nahkaa ja sakset.

-----------------------------------------

And so it begins. This sling is not any special preparation required: rope, leather, and scissors.

Jos haluaa hifistellä, tarvitaan myös sytkää narunpäiden sulattamiseen; kangaserkkaa narun hiertymäkohtiin ja "peltireikiä".

------------------------------------------------

If you want to make the effort, also needed a lighter to melt the ends of the rope, fabrics, insulation tape rope wear points. And "holes in the tin."

Nahan kiinnitykseen käytän usein hirttosilmukoita (tosin en virallisella seitsämällä kierroksella, vaan vain neljällä.)

-----------------------------------------------

I often mount leather noose (although I do an official with seven loops, but only four).

Nahkan sijaan käy myös muita materiaaleja. Esim. musta = 1.5mm nahkaa, valkoinen = 3mm huopaa ja oranssi = 4mm kuituvahvistettua teollisuuskangasta.

--------------------------------------------------------------

Instead of the leather will also be other materials. For example, black = 1.5mm (0.06inch) leather. White is a 3mm (0.12inch)felt pad. Orange = 4mm (0.16inch)fiber reinforced industrial fabric.

Näillä saadaan siis aikaan perus "työlinko". Mutta jos haluat oikein pro-lingon, käy tutkaisemassa http://slinging.org/ sivustoa. Sieltä löydät malleja vaikkapa perinteiseen inka-linkoon. Ne kelpaavat vaikka olohuoneen seinälle roikkumaan.

---------------------------------------------------------------------

These will be a basic "work-sling". But if you want to prepare properly pro-sling, visit the http://slinging.org/ site. There you will find templates for example, the traditional Inca sling. They are valid even if the living room wall hanging.

Ja tässähän näitä (peruslinkoja) valmiina(pituusjärjestyksessä). Vasemmalta:

110cm linko pituusheittoon

kaverin paras pituuslinko 105cm

isojen kivien linko 1m (3mm nahkaa)

normilinko 98cm

pituusheittoihin 95cm

korkeusheittoihin 82cm

sormilinko pienkiville 45cm

kokoverrokkeina tulitikkuaski ja työntömitta.

Kaikki lingot tehty 1970-80 -luvulla, mutta edelleen täysin heittokunnossa.

----------------------------------------------------------------------

After all, these, and ready for (basic slings) (length of the sequence). Left to right:
110cm (43.3inch)long throw

 friend's best length of the sling 105cm (41.4inch)
large stone thrower 1m (39.4inch)(3mm/0.12inch leather)
basic sling 98cm (38.6inch)
95cm (37.4inch) length of the throw
82cm (32.3inch) high throw
finger-spinner in small stones 45cm (17.7inch)
size of the parables matchbox and caliper.
All of slings 70's-80's, but still totally throwing shape

 

Vesivaaka vertailukohteena on 120cm

Yellow spirit level in comparison with a 120cm (47.2inch)

______________________________________________________________

Puhkiheitettyjä linkoja. Ylärivin lingot vasemmalta oikealle: 75cm,1m,1m

Alhaalla keskellä: 98cm

--------------------------

Their way to the end of their slings. 

The top row of slings from left to right: 75cm(29.5inch), 1m, 1m(39.4inch)

 Bottom middle: 98cm(38.6inch)

Sitten keräämään sopivia kiviä...

--------------------------------------

Then picked up the stones suitable for ...

Aivan ehdottomia pituusheitossa ovat käytöstä poistetut kuulalaakerit (ja myös rullalaakerit) Tässä kuulien tiedot vasemmalta lukien:

-------------------------------------------------------

Just throw the best length of the discarded ball bearings (including roller bearings), the balls this information from left to right:

ϕ 38mm=240g     (ϕ1.5inch=8.46oz)

ϕ 36.5mm=200g  (ϕ1.44inch=7oz)

ϕ 30mm=100g    (ϕ1.18inch=3.5oz)

ϕ 26mm=70g      (ϕ1.02inch=2.47oz)

ϕ 21.5mm=40g    (ϕ0.85inch=1.4oz)

ϕ 19mm=25g       (ϕ0.75inch=0.88oz)

ϕ 14mm=12g       (ϕ0.55inch=0.42oz)

Saan laakereita työpaikkani romulavalta. Muutoin niitä voi löytää romuttamoilta.

----------------------------------------------------------------        

Bearings I get my job as scrap-box. Else these could find a scrap metal stores.

Kivi pitää aina jonkinasteisen surinan tai suhinan, mutta laakerikuula on täysin äänetön. Se myös lähtee niin vihaisesti, ettei sitä aina näe, ellei heti osaa kohdistaa siihen katsettaan. Kivellä ennätykseni on murrosikäisenä heitetty noin 230m. Tuon pituus selvisi seuraavasti: 80-luvun alussa, muuan tyynenä kesäiltana heiteltiin parin kaverin kanssa kiviä pellolle. Kaukana näkyi aina kuivan mullan pöllähdys kiven osuessa peltoon. Täydellisimmän pyöreät kivet kolisivat pellon takana olevaan metsään. Kotona tarkastin peruskartasta, kuinka kaukana metsän reuna oli heittopaikasta, ja se oli tuo mainittu lähes neljänneskilometri. Kivi lensi väliä jo aika hyvän tovin; pöllähdystä tai kolinaa piti aina odottaa hetken aikaa(kiven lähdön näki, mutta aika pian se katosi näkyvistä)

PS: Tuossa illassa oli myös eräänlaista nuoruuden symboliikkaa. Lämmin kesäilta, jätkät täynnä nuoruuden voimaa, tuntien kykenevänsä mihin vain. Tunnetta vahvistaa vielä, kun itse heitetty kivi katoaa kaukaiseen horisonttiin.

 

Vain yhden kerran olemme kyenneet likimain mittaamaan kuulan heitot. Vuonna 1990 heittelimme kaverin kanssa metsäjärven rannalla. Vastarannalla oli korkea kallio, jolla putoilevat kuulat paukahdellen poukkoilivat. Kartta kertoi välimatkaksi 250 metriä, joten kuulat lensivät vähintään tuon matkan.

--------------------------------------------------------------------

Stone should always be some kind of buzzing or hissing, but the ball bearing is totally silent. It also goes so angrily that it does not always see, if not immediately able to focus its gaze. Rock record is thrown into the teens about 230m (251.5 yard)That the length was measured in this way: The early 80's one calm summer night, throwing a few stones in a field with a friend. Far from the dry soil was reflected in every puff a stone hits the crop. Perfectly round stones fell to bang on the back of the field into the woods. At home I checked the map, how far from the edge of the forest was a place of throw, and it was that almost a quarter of a kilometer. Stone flew to the distance for a long time; clatter always had to wait a long time (leaving a stone saw, but soon it disappeared from sight)

PS: That night was also a kind of symbolism in his youth. A warm summer evening, the guys full of youthful strength, and they feel capable of anything. The feeling is reinforced when you have thrown a stone, and you will see it fade to a distant horizon.

 

Only once we have been able to roughly measure the ball bearing throws. In 1990, tossed with a friend in the forest by the lake. On the opposite shore was a high rock, which are dropping balls crackling ricochet. The map we measured the distance to 250 meters( 274yards/0.155miles), so the balls were flying at least that distance.  

 

Kuulat lensivät järven yli ja putoilivat kuvassa näkyvälle metsäiselle kalliolle.

----------------------------------------------------------------------

The balls were flying over the lake, and falling out the picture displayed in a forested rock

Pääsääntöisesti linkoni on valmistettu 1.5mm nahasta ja 3mm narusta. Raskain linkoni on 3mm nahkaa ja 4.5mm narua. 1980-luvulla kokeilin 3mm nahasta ja 6mm narusta valmistettua 1.5 metrin linkoa. Sillä pystyi heittelemään älyttömän kokoisia kiviä, mutta purin sen, koska 1.5 metriseen linkoon ei saanut enää riittävän kovaa pyöritystä. Sanoisinkin, että metriä ei juuri kannata lingon pituudessa ylittää.

----------------------------------------

As a rule, my slings is made ​​of 1.5mm(0.06inch) cord and 3mm(0.12inch) leather. Heaviest sling is 3mm(0.12inch) cord and 4.5mm(0.18inch) leather. In the 80's I tried the 3mm(0.12inch) leather and 6mm(0.23inch) rope made ​​of 1.5-meter(59inch) sling. It was able to throw ridiculously-sized rocks, but I bit it, because the 1.5 meter sling no longer had a hard enough rotation. I would say that the meter(39inch) is not exactly worth the length exceeds the sling.

___________________________________________________________

Heitän sitten millä tahansa tyylillä, otteeni lingon naruista on aina tämä.

Varsinaisia heittotyylejä tai lingon valmistusta on tuskin tarpeen esitellä. Jos kivikauden ihminen on ne hallinnut, eiköhän sitten 2000-luvun ihminenkin. Ja sekä valmistuksesta että heittotyyleistä löytyy paljon materiaalia slinging.org -sivustolta,

 http://slinging.org/index.php?page=advice-and-how-to-s

sekä youtubesta.

-------------------------------------------

Then I throw in any style, grip the strings is always this.

Throwing styles, or the manufacture of sling should not be required to present. If the Stone Age, man has been able to do it, I also believe the 2000s man skilled. And as well as manufacturing and throwing styles can be found in a lot of material slinging.org site,

http://slinging.org/index.php?page=advice-and-how-to-s

 as well as YouTube.

Heittohanska on tärkeä. Muuten solmua pitävistä sormista lähtee aikaa päälle nahat.

Linkokassin pohjalta löytyi puhkiheitetty vanha hanska. Solmu on syönyt etusormen ja peukalon kärjet puhki.

----------------------------------------------------------------------

Throw gloves is important. Without it, the nodes hold the fingers loosen skins.

The sling-bag was found on an old glove which is thrown into the punctured. Node has spent the ends of the forefinger and thumb through.

Ja niin heitto on suoritettu onnistuneesti, ja kaverillani on aikaa ihailla linkoamansa kiven lentoa kohti parinsadan metrin päässä siintävää metsäjärveä.

(1.4.1990)

----------------------------------------------------

And so the throw is completed successfully, and my friend has time to admire the flight of stone in his slinging towards a couple of hundred meters away from the loom on the forest lake.

(1.4.1990)

Kivilinko on vaarallinen moneen suuntaan heittotavasta riippuen. Keskipakovoima lennättää kiven aina poispäin heittäjästä, mutta silti linko voi olla vaarallinen myös heittäjälleen. Riskejä voi tulla lingon narujen sotkeentumisesta, tai kiven kimmakkeesta heittäjään päin.

Läheltäpititilanteita on vuosien varrella sattunut, ja kerran 80-luvulla heitin kaveriani vahingossa lumipallolla reiteen. Jalka paukahti tunnottomaksi ja irvistelevän kaverin hyppiessä yhdellä jalalla mietin saanko turpiini. No ei tullut, mutta taas opin jotain.

------------------------------------

Stone-sling is dangerous in many directions, depending on how you throw. Centrifugal Force to fly away at the stone thrower, but still can be dangerous to the thrower. Risks can come sling cords neat and tidy, or if the stone bounces off the shooter down.
 Near-miss situations over the years has taken place, and once in the 80's, I accidentally threw a snowball at my buddy in the thigh. Leg went numb. And when my friends started jumping on one leg and grimaced in pain, I wonder can I get ass kicked. Well, did not come, but again I learned something.

Heittokohteet/Throwing items

Valkkaisko tuon puun vai jään vai...?

---------------------------------------

Would I chose that tree, or ice, or ...?

JÄRVI

Järvellä molskahdustakaan ei aina näe, varsinkin jos siitä tulee ns. ”lukko”. Leipiä voi lingolla laakakutina heittää tajuttoman monta(myös pyöreällä kivellä).

---------------------

LAKE

  Caused by the splashing of the stone is not always reflected on the lake. A "skip rocks" can be a sling to throw very many in a row (including a round stone).

JÄRVEN LUMETON JÄÄ

Kun kivi putoaa kauas jäälle, se pitää joka poukolla vallan vinkeän vingahduksen. Koko jääkansi kaikuu sanoin kuvailemattomalla tavalla.

Kuinka kauas laakerikuula vielä pyörii sileällä jäällä? No enpä ole tutkinut, mutta todella kauas se poukkii ja pyörii vielä siitä kuin mitä se lentää.

------------------------------------------------------------------------

LAKE ICE SNOWLESS
When a stone falls away from the ice, it will belt out every bounces carrying on the wacky squeak. The entire ice cap echoes indescribable way.

How far the ball bearings still running smooth on the ice? Well, I do not consider, but unbelievably far away, it bounces and spins more than what it is about to fly.

KALLIO

Suora laakaveto kallion seinämään pitää kovan paukauksen. Kivi lähes poikkeuksetta hajoaa palasiksi. Pimeällä saattaa iskeä myös pienen kipinän.

Sopivassa kulmassa kimmake saattaa kalliosta poukota yli sata metriä.

Jos suuren kiven takana oli kuuntelemassa osumia, kimmake piti saman kaltaisen äänen kuin luoti lännenelokuvissa.

--------------------------------------------------------------------

ROCK
 Direct line drive flat rock wall to keep a hard bang. Stone almost invariably breaks down into pieces. In the dark may strike a small spark.
At an angle ricochet could bounce a rock more than a hundred meters(110 yards).

If you were listening to hits from behind a large rock, ricochet had a similar sound as the bullet in westerns.

Rauta-ammuksen kipinän koko verrattuna omaan kokooni:

-----------------------------------------------------------

Iron projectile spark size (compared to the size of my):

METSÄ

Puunrunko pitää kovan kajauksen. Kimmakkeet kantavat kauas. Aika paksunkin tuoreen oksan kivi leikkaa poikki. Kelottunut männynoksa voi katketa hyvinkin paksuna.

--------------------------------------------------

FOREST

 Wood trunk to keep the hard knock. Ricochets carry far. Stone broke cut quite thick in fresh branch. Snag pine twig may be cut off very thick.

MATERIAALIT

Nuorena miehenä lingoilla on heitelty päreiksi mm. vanha umpipuinen peiliovi, sekä käytöstä poistettu metsätielle dumpattu työmaakoppi. Asiaan tietysti kuului, että toinen meni aina koppiin sisälle kuuntelemaan osumia(ulkovuoren paneliverhouksesta kivi meni läpi, mutta ei enää sisäseinästä).

 

Purettavan ladon kattopäädyistä irtosi osumasta aina koko lauta. Pyöröhirsien väliin kivi kiilautui niin lujasti ettei sormin irronnut.

 

Autonraatoon kivi jättää kunnon lommon, sekä voi iskeä kipinän.

Huom: mihinkään laittomuuksiin tai tihutöihin en lingolla ole koskaan syyllistynyt.

------------------------------------------------------------------

MATERIALS
As a young man throwing slings pieces among others, the old solid wood panel door, as well as decommissioned forest road abandoned mobile workman's hut. Was a matter of course, that one guy always went into the booth to listen to hits (the outer wall of a stone went through, but it is no longer inside the wall).

Take down at the barn roof gables hit came off at the whole board.

Stone get wedged round logs middle so hard that it could not remove with your fingers.

Car wrecks stone makes a deep dent, and can strike a spark.
Note: for any illegal or evildoings I have never been guilty of a sling.

 

Ilmiö jota ei normaalissa lumipallon heitossa näe (paitsi ehkä Tarzanin heittämänä).  Ilmanvastus irrottaa suojalumesta koko lennon ajan vettä, joten lumipallo jättää hienon vesisumuvanan jälkeensä.

(Vaikka kuvan lumipallo näyttää lentävän sivulle, se tipahti minusta ja uudesta kamerastani vain metrin päähän.)

Kuvattu 8.4.1990

-------------------------------------------------------------

This phenomenon is not the normal snow ball throwing can not see (except perhaps if the shooter is Tarzan). Aerodynamic drag to remove the protective snow water throughout the flight, so the snowball leaves a fine mist of water trail behind.
(Although it seems that the picture of a snowball fly to right, it dropped me and my new camera only meters away.)

Photographed 8.4.1990

Kevät 2012

--------------------

Springtime 2012

Heittotapahtuma filmattu käsivarsikameralla.
-----------------------------------------------
Throwing an event filmed arm camera.

Käsivarsikamera1.wmv
Windows Media video format 3.4 MB

Surisevia kiviä (kameraa kohti):

--------------------------

Buzzing stones (towards the camera):

...ja "western"-äänisiä kimmakkeita:

----------------------------------------

...and "Westwrn-voices" ricochets:

saastuttaako linkoaminen?

Luontoon voi jäädä löytämättä neljänneskilon painoisia kuulia, tai jopa lyijykuulia, jotta sikäli kyllä.

Toisaalta esim. Lempäälän Kokkovuoren ampumaradalla ammuttiin pelkästään vuonna 2007 haulikoilla 14 tonnia lyijyä maastoon. Joten lingon metalliammukset ovat pisara meressä.

 

pollute the slinging?

Nature can remain undiscovered quarter kilo balls, or even lead balls, so far, yes.

On the other hand such Lempäälä's Kokkovuori shooting:

 shot shotguns only in 2007, 14 tons of lead in the terrain. So sling metal ammo is drop in the ocean.